Телефон за поръчка : 0897 96 95 06 в работно време.Колекция Мъжки сака и ризи. Мъжки и дамски дрехи онлайн, ДОСТАВКА ДО ОФИС НА ЕКОНТ 6ЛВ ДО АДРЕС НА КЛИЕНТА 9ЛВ. ПРЕГЛЕД И ТЕСТ НА ВСЯКА ПРАТКА . Имате право да върнете или замените всеки продукт в 14 Дневен срок. ПРАВО НА ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ВСЕКИ ПРОДУКТ ОТ САЙТА НИ. WWW.ELZA.BG ви пожелава ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ.

Политика за лични данни


Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:
 
o   Ваше изрично получено съгласие като клиент;
 
o   на изпълнение на задълженията на Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 по договор с Вас;
 
o   законово задължение, което се прилага спрямо Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929;
 
o   за целите на легитимни интереси на Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 или на трета страна.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели - счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:
 
o   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 
o   Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 
o   Точност и актуалност на данните;
 
o   Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;
 
o   Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:
 
o   създаване на профил за използване на услугата - с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 
o   обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 
o   обработка на направена поръчка  – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
 
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни
 
Право на достъп
 
Вие имате право да изисквате и получите от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 
Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.
 
Право на коригиране или попълване
 
Право на изтриване (правото да бъдете забравени)
 
Вие имате право да поискате от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:
 
o   личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 
o   Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 
o   личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 
o   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:
 
o   за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929;
 
o   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 
o   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
Право на ограничаване на обработването
 
Вие имате право да изискате от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:
 
o   обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 
o   Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 
o   оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 да провери точността на личните данни;
 
o   възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост на данни
 
Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора сДиана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929:
 
o   да поискате от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 
o   да поискате от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на възражение срещу обработването
 
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни отДиана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:
 
обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 
 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни
 
Ако Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 
Право на защита
 
Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.
 
 
 
Предоставяне на личните Ви данни на трети лица
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.
 
Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.
 
За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929може да предостави данните на доверени партньори, които работят по възлагане от страна наДиана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.
 
Ако не искате Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929да изпраща информация към някой от доверените си партньори, може да оттеглите вашето съгласие ТУК.
 
 
 
Мерки за сигурност и защита
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929 използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:
 
А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.
 
Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.
 
В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.
 
Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929
 
 
Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:
 
Наименование на администратор на лични данни:
 
Диана Комерс 2019 ЕООД ЕИК:205491929
 
Телефон: 0896 371 183
 
Електронна поща: [email protected]
 
 
Наименование на надзорния орган:
 
Комисия за защита на личните данни
 
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 
Телефон:  02/91-53-518
 
Интернет страница: www.cpdp.bg


 Доставка

Доставката на всички налични артикули се извършва от 24 до 48 часа,Мъжки сака Мъжки ризи и дамски дрехи онлайн от потвърждаване на поръчката и в работни дни.

Плащания

Плащането се извършва чрез Куриерска фирма"Еконт-Експрес" с НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ или директно през Paypal.

ИНФО

За търговци и корпоративни клиенти може да се свържете с нас на [email protected]

Контакти с нас

Yettel - 0897 96 95 06

E-mail - [email protected]

 

 

ANDROID APP

 
 
Top